116. ആട്ടിടയര്‍ രാത്രി കാലേ – Aattidayar rathri kale

MALAYALAM

ആട്ടിടയര്‍ രാത്രികാലേ
കൂട്ടമായ് പാര്‍ക്കവേ
ദൈവദൂതര്‍ വന്നിറങ്ങി
ദിവ്യശോഭയോടെ

2
വേണ്‍ടാ ഭയം നിങ്ങള്‍ക്കിപ്പോള്‍
ലോകത്തിന്നൊരുപോല്‍
സന്തോഷം പ്രീതി ചേര്‍ന്നിടും
വാര്‍ത്ത ചൊല്‍വേനിന്നു.

3
ഇന്നീ ഭൂമൗ നിങ്ങള്‍ക്കായി
ക്രിസ്തുവാം രക്ഷിതാ
ബേത്ലഹേമില്‍ ജാതനായി
ചിഹ്നമതിന്നിതാ

4
തത്രകാണും സ്വര്‍ഗശിശു
ഹീനമാം ഗോശാലേ
ജീര്‍ണ്ണ വസ്ത്രം മൂടികാണ്‍മു
സാധുവാം പൈതലേ

5
ഏവം ദൂതര്‍ ചൊല്ലും നേരം
ഹാ വന്‍ദൂതസംഘം
വന്നുകൂടി ഭൂരിശോഭ
എങ്ങുമേ നിറഞ്ഞു

6
ഉരചെയ്താര്‍ ഉന്നതത്തിന്‍
ദൈവത്തിനു പാരം
മഹത്വമത്യധികമായ്
ഭൂമിയില്‍ ശാന്തിയും

MANGLISH

Aattidayar rathri kale
koottamaayu paarkkave
dyvadootharu vannirangi
divyashobhayote

2
vendaa bhayam ningalkkippolu
lokatthinnorupolu
santhosham preethi chernnitum
vaarttha cholveninnu.

3
innee bhoomau ningalkkaayi
kristhuvaam rakshithaa
bethlahemilu jaathanaayi
chihnamathinnithaa

4
thathrakaanum svargashishu
heenamaam goshaale
jeernna vasthram mootikaanmu
saadhuvaam pythale

5
evam dootharu chollum neram
haa vandoothasamgham
vannukooti bhoorishobha
engume niranju

6
uracheythaaru unnathatthinu
dyvatthinu paaram
mahathvamathyadhikamaayu
bhoomiyilu shaanthiyum

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *