38. ശ്രീയേശുനാമമേ തിരുനാമം – Shree Yeshu Naamame Thirunamam

Shree Yeshu Naamame Thirunamam
Title

Shree Yeshu Naamame Thirunamam

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistറ്റി.ജെ. വര്‍ക്കി
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

ശ്രീയേശുനാമമേ തിരുനാമം- ഇതു
ഭൂലോകമെങ്ങും മോദം നല്‍കും നാമം

2
പാപികളെ രക്ഷചെയ്യും ദിവ്യനാമം പരിതാപി-
കള്‍ക്കാശ്വാസം നല്കും തിരുനാമം

3
പാപഭാരം നീക്കിടും വിശുദ്ധനാമം പാപ
ബന്ധനം തകര്‍ത്തിടുന്ന സത്യനാമം

4
എന്നിലെ പാപങ്ങളെല്ലാം തീര്‍ത്ത നാമം- എന്‍റെ
മന്ദബുദ്ധി നീക്കി ശുദ്ധി ചെയ്തനാമം

5
മല്ലനാം പിശാചിനെ ജയിച്ചനാമം എന്‍റെ
അല്ലലെല്ലാം തന്‍ ശിരസ്സിലേറ്റനാമം

6
ജീവനെ പാപികള്‍ക്കായ് ചൊരിഞ്ഞ നാമം- പുതു
ജീവനെ നല്കിയാശ്വസിപ്പിച്ച നാമം

7
നിത്യമോക്ഷപാതയെതുറന്ന നാമം തന്‍റെ
സത്യഭക്തരില്‍ പ്രമോദം നല്കും നാമം

8
അക്ഷയാത്മമാരി ചൊരിഞ്ഞീടും നാമം- തന്‍റെ
വക്ഷസ്സില്‍ പ്രജകളെ ചുമക്കും നാമം- ശ്രീയേശു

 

MANGLISH

Shree Yeshu Naamame Thirunamam – ithu
Bhulokamegnum modam nalkum nama

2
Papikalae rakshachayum divyanama parithaapi-
kalaswaasam nalkum tirunama

3
Papabhaaram neekkittum vishuddhanama paapa
bandhanam thakarthittunna satyanama

4
Ennile papangal ellam theertha nama – enne
mandabuddhi neekki shuddhi cheythanama

5
Mallanam pishachine jayichanama enne
allalellaam than sirassilettanama

6
Jeevane papikalkkaayu chorintha nama- puthu
jeevane nalkiyaaswasippichanama

7
Nityamokshapaathayethuran nama thanne
satyabhaktaril pramodam nalkum nama

8
Akshayatmamari chorinjeedum nama- thanne
vaksassil prajakale chumakkkum nama- sriyesu

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *