721. അടവി തരുക്കളിനിടയില്‍ – Adavi Tharukkalin Idayil

MALAYALAM

അടവി തരുക്കളിനിടയില്‍
ഒരു നാരകം എന്നവണ്ണം
വിശുദ്ധരിന് നടുവിൽ കാണുന്നെ
അതി ശ്രെഷ്ഠനാമേശുവിനെ

വാഴ്ത്തുമേ എന്റെപ്രീയനെ
ജീവകാലമെല്ലാം ഈ  മരു യാത്രയിൽ
നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടീടുമേ- 2

പനിനീർ പുഷ്പം ശാരോനിലവൻ
താമരയുമേ താഴ്വരയിൽ
വിശുദ്ധരിലതി വിശുദ്ധനവന്‍
മാ സൗന്ദര്യ സംപൂർണനെ
– വാഴ്ത്തുമേ

പകർന്ന തൈലം പോൽ നിൻ-നാമം
പാരിൽ സൗരഭ്യം വീശുന്നതാൽ
പഴി ദുഷി നിന്ദ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ
എന്നെ സുഗന്ധമായ് മാറ്റീടണെ
– വാഴ്ത്തുമേ

മനഃക്ലേശതരംഗങ്ങളാൽ
ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ
തിരുക്കരം നീട്ടി എടുത്തണച്ച്
ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുരച്ചവനേ
– വാഴ്ത്തുമേ

തിരുഹിത-മിഹേ തികച്ചീടുവാൻ
ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ വന്നീടുന്നെ
എൻ്റെവേലയെ തികച്ചുംകൊണ്ടേ
നിന്‍റെ മുൻപിൽ ഞാൻ നിന്നീടുവാൻ
– വാഴ്ത്തുമേ

MANGLISH

Adavi tharukkalin idayil
Oru naaragam enna-vannam
Vishudharin naduvil kaanunney
Adhi sreishttanaai Yeishuviney

Vaazhthumey!entey Priyaney
Jeeva kaalam-ellaam ee maru yathrayil
Nanniyoadey njaan paadidumey

Pani neer pushppam shaaroanilavan
Thaamara-yumey thaazh-varayin
Vishudharil adhi vishudhanavan
Maa saundharya samboornnaney!

Pagarnna thailam poal Nin naamam
Paaril saurabhyam veeshunnadhaal
Pazhi dhushi ninna njerukkangalil
Enney sugandhamaai maatteedaney

Mana kleisha tharangangalaal
Dhugha saagarathil mungumboal
Thirukkaram neetti eduthanachu
“Bhayappedeinda” ennurachavaney

Thiru hidham ihey thigachiduvaan
Idhaa! njaanippoal vannidunney
Entey veilayey thigachu kondu
Nintey munbil njaan ninniduvaan

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *