829. ആരാധിക്കുന്നേ ഞങ്ങള്‍ – Aaradhikkunne Njangal

MALAYALAM

ആരാധിക്കുന്നേ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നേ
ആത്മനാഥന്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നേ

ആരാധിക്കുന്നേ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നേ
ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നേ

ഹല്ലെല്ലുയ്യ ഹല്ലെല്ലുയ്യ ഗീതം പാടിടാം
ഹല്ലെല്ലുയ്യ ഗീതം പാടി ആരാധിച്ചിടാം

ഇന്നു ഞങ്ങള്‍ വിശ്വാസത്താല്‍ ആരാധിക്കുന്നു
അന്നു ഞങ്ങള്‍ മുഖം കണ്ടു ആരാധിചിടും

സാരഫുകള്‍ ആരാധിക്കും പരിശുദ്ധനേ
സന്തോഷത്താല്‍ സ്വന്തമക്കള്‍ ആരാധിചിടും

ബന്ധനമഴിയും കെട്ടുകളഴിയും ആരാധനയിങ്ങല്‍
ബാധകള്‍ ഒഴിയും കോട്ടകള്‍ തകരും ആരാധനയിങ്ങല്‍

രോഗം മാറും ക്ഷീണം മാറും ആരാധനയിങ്ങല്‍
മണ്‍കുടമുടയും തീകത്തിടും ആരാധനയിങ്ങല്‍

അപ്പോസ്തോലര്‍ രാത്രികാലെ ആരാധിച്ചപ്പോള്‍
ചങ്ങല പൊട്ടി ബന്ധിതരെല്ലാം മോചിതരായല്ലോ

MANGLISH

Aaradhikkunne njangal aaradhikkunne
Aathma naadhan Yeshuvine aaradhikkunne

Aaradhikkunne njangal aaradhikkunne
Aathmavilum sathyathilum aaradhikkunne

Hallelujah Hallelujah geetham paadidam
Hallelujahgeetham paadi aaradhicheedam

Innu njangal viswasathal aaradhikkunne
Annu njangal mugham kandu aaradhicheedum

sarafukal aaradhikkum parishudhane
Santhoshathal swantha makkal aaradhicheedum

Bandhanamazhiyum kettukalazhiyum aaradhanayinkal
Kottakal thakarum baadhakalazhiyum aaradhanayinkal

Rogam maarum ksheenam maarum aaradhanayinkal
Mankudamazhiyum thee katheedum aaradhanayinkal

Appostholar raathrikaale aaradhichappol
Changala potty bandhitharellam mocahitharayallo

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *