33. സാന്നിദ്ധ്യം ആകേണം – Sanidhyam akenam kartthaadhi

Sanidhyam akenam kartthaadhi
Title

Sanidhyam akenam

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

1

സാന്നിദ്ധ്യം ആകേണം-
കര്‍ത്താധി കര്‍ത്താവേ
ഈ യോഗം ഇന്നു കേള്‍ക്കണം
നിന്‍ ശക്തി വാക്കിനെ

പല്ലവി

ജീവന്‍ നല്കീടേണം
വന്ദിക്കും നേരമേ
ആശീര്‍വാദം നല്‍കീടേണം-
കാരുണ്യവാരിധേ!

2

സാന്നിദ്ധ്യം ആകണം
നിൻനാമം വാഴട്ടെ!
നിൻസ്നേഹം ഓരോനെഞ്ചകം
ജ്വലിച്ചു വീശട്ടെ- ജീവന്‍

3

സാന്നിദ്ധ്യം ആകേണം-
നിന്‍വാക്യം കേള്‍ക്കയില്‍
നിന്‍ ആശീര്‍വ്വാദം നല്‍കേണം
ജീവവിശ്വാസത്തില്‍ — ജീവന്‍

4

സാന്നിദ്ധ്യം ആകേണം
നിന്‍ ആത്മശക്തിയും
മഹത്വം നിന്റേതാകണം
ഞങ്ങള്‍ക്കു രക്ഷയും- ജീവന്‍

MANGLISH

1

Sanidhyam akenam-
kartthaadhi kartthaave
ee yogam innu kelkkanam
ninu shakthi vaakkine

pallavi

jeevanu nalkeetenam
vandikkum nerame
aasheervaadam nalkeetenam-
kaarunyavaaridhe!

2

saanniddhuyam aakanam
ninnaamam vaazhatte!
Ninsneham oronenchakam
jvalicchu veeshatte- jeevanu

3

saanniddhuyam aakenam-
ninvaakyam kelkkayilu
ninu aasheervvaadam nalkenam
jeevavishvaasatthilu — jeevanu

4

saanniddhuyam aakenam
ninu aathmashakthiyum
mahathvam nintethaakanam
njangalkku rakshayum- jeevan

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *