12. ഇന്നു പകല്‍ മുഴുവന്‍ – Innu Pakal‍ Muzhuvan‍

Innu Pakal‍ Muzhuvan‍
Title

Innu Pakal‍ Muzhuvan‍

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistപി.വി.തൊമ്മി
Catogoryസന്ധ്യാകീർത്തനങ്ങൾ

MALAYALAM

ഇന്നു പകല്‍ മുഴുവന്‍
കരുണയോടെന്നെ സൂക്ഷിച്ചവേ
ന! നന്ദിയോടെ തിരുനാമത്തിന്നു
സദാ വന്ദനം ചെയ്തീടുന്നേന്‍

1.
അന്നവസ്താദികളും
സുഖം ബലമെന്നിവകള്‍ സമസ്തം
തന്നടിയാെന നിത്യം
പോറ്റിടുന്ന ഉന്നതന്‍
നീ പരേന ഇന്നു

2
മന്നിടം തന്നിലിന്നും പലജനം
ഖിന്നരായ് മേവിടുമ്പോള്‍
നിന്നടിയാനു സുഖം
തന്ന കൃപ വന്ദനീയം പരേന- ഇന്നു

3.
തെറ്റു കുറ്റങ്ങളെന്നില്‍
വന്നതളവറ്റനിന്‍റെ കൃപയാല്‍
മുറ്റും ക്ഷമിക്കെണമേ
അടിയെന ഉറ്റു സ്നേഹിപ്പവനേ– ഇന്നു

4.
എന്‍ കരുണേശനുടെ
ബലമെഴും തങ്കനാമമെനിക്കു
സങ്കേതപട്ടണമാംഅതിലഹം
ശങ്കയെന്ന്യേ വസിക്കും ഇന്നു

5.
വല്ലഭന്‍ നീയുറങ്ങാതെ
നിന്നെന്നെ നല്ലപോല്‍ കാത്തീടുമ്പോള്‍
ഇല്ല രിപുഗണങ്ങള്‍ക്ക-
ധികാരമില്ലല്‍ പെടുത്തിടുവാന്‍ ഇന്നു

6.
ശാന്തതയോടു കര്‍ത്താ തിരു
മുമ്പില്‍ ചന്തമായിന്നുറങ്ങി
സന്തോഷമോടുണരേണം
ഞാന്‍ തിരുകാന്തി കണ്‍ടുല്ലസിപ്പാന്‍ ഇന്നു

 

MANGLISH

Innu Pakal‍ Muzhuvan‍ karunayodenne sookshichavane!
           Nandiyode thirunaamathinnu sadaa vandanam cheythidunnen

 Annavasthraadikalum sukham balamennivakal samastham
Thannadiyaane nithyam pottidunna unnathan nee parane 

 Mannidam thannilinnum palajanam khinnaraay mevidumbol
Ninnadiyaanu sukham thanna krupa vandaneeyam parane 

 Thettu kuttangalennil vannathalavatta ninte krupayaal
Muttum kshamikkename adiyaane uttu snehippavane 

 En karuneshanude balamezhum thanka-naamamenikku
Sankethapattanamaam athilaham shankayenye vasikkum 

Vallabhan neeyurangaa the ninnenne nallapol kaathidumbol
Illa ripuganagal kkadhikaaramallal peduthiduvaan 

Shaanthathayodu njaanum nin sannidhau chanthamaay innurangi
Santhoshamodunare nam njaan thiru-kaanthi kandullasippaan

Leave a Reply 1

Your email address will not be published. Required fields are marked *