എന്‍റെ താതനറിയാതെ അവൻ – Ente thathan ariyathe

Ente thathan ariyathe
Song Title

Ente thathan ariyathe

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

എന്‍റെ താതനറിയാതെ
അവൻ അനുവദിക്കാതെ
ഈ പാരിടത്തിലെൻ ജീവിതത്തിൽ
ഒന്നും ഭവിക്കയില്ല

അലിവോടെയെന്നെ കരുതുന്നോൻ
അനുദിനമറിയുന്നോൻ(2)
തിരുകൈകളാൽ തഴുകുന്നതാൽ(2)
മരുവെയിലടിയനു സുഖകരമാം;-

ബലഹീനനായ് ഞാൻ തളരുമ്പോൾ
എൻ മനമുരുകുമ്പോൾ(2)
തകരാതെ ഞാൻ നിലനിന്നിടാൻ(2)
തരുമവൻ കൃപയതുമതി ദിനവും;-

അറിയേണമവനെ അധികം ഞാൻ
അതിനായ് അനുവദിക്കും(2)
പ്രതികൂലവും മനോഭാരവും(2)
പ്രതിഫലമരുളിടും അനവദിയായ്;-

“ente thaathanariyaathe
avan anuvadikkaathe
ee paaridathilen jeevithathil
onnudhum bhavikkayilla

alivodeteyenney karuthunnon
anudinamarinon (2)
thirukaikalal thazhukunnathaal (2)
maruveyilatiyanu sukhakaramaam;-

balahiṇanaayi naan thalarumpol
en manamurukumpol (2)
thakaraathe naan nilaninnitaan (2)
tharumavan kṛipayathumaṭi dinavum;-

ariyēṇamavanē adhikam naan
athinayi anuvadikkum (2)
prathikūlavum manōbhāravum (2)
prathiphalamaruḷiṭum anavadhiyaay;-“