എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ടു പ്രാർത്ഥന – Enikkoru daivamunde prarthhana

Enikkoru daivamunde prarthhana
Song Title

Enikkoru daivamunde prarthhana

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ടു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ
എനിക്കൊരു താതനുണ്ട് താങ്ങി നടത്താൻ(2)

പതറില്ല ഞാൻ കരയില്ല ഞാൻ
പരിഭവിക്കില്ലിനിം ഒരുനാളിലും(2)

സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിയാതെ
പാതകർക്കായി ഏൽപ്പിച്ചുവല്ലോ(2)
തന്നോടു കൂടെ എല്ലാം തന്നോടുകൂടെ
നൽകാതിരുന്നീടുമോ(2);- എനിക്കൊരു…

അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപമാനമുണ്ട്
എന്നിനി ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല(2)
കാൽവറിയോടെ എല്ലാം കാൽവറിയോടെ
പൂർണ്ണമായി തീർത്തുതന്നല്ലോ(2);- എനിക്കൊരു…

Enikkoru daivamundu prarthana kelkaan
Enikkoru thaathanundu thaanggi nadathaann(2)

Patharilla naan karayilla naan
Paribhavikkilla innim orunaalum(2)

Swanth putranne aadarayaate
Patharkkaayi elppichuvallo(2)
Thannodu koodae ellaam thannodu koodae
Nalkaatirunneetumo(2);- Enikkoru…

Anarthangalundu apamaanamundu
Enninu naan bhayappedill(2)
Kaavalariyode ellaam kaavalariyode
Poorrnna maayi theerthuthannallo(2);- Enikkoru…

Vaagadathanaadu enntre thaathenttre naadu
Eattam aduttuvallo(2)
Nithyatayolaam innim nithyatayolaam
Thaathanodu otthu vaanidaam;- Enikkoru…