998. ആശ്രയം നീ മാത്രം മതി – Aashrayam nee mathram mathi

Aashrayam nee mathram mathi
Song Title

Aashrayam nee mathram mathi

Album
Artist

ആശ്രയം നീ മാത്രം മതി
യേശുവേ നിൻ കൃപ മതി
ഉന്നതൻ നീ ശ്രേഷ്ഠനായോൻ
ആദി-അന്തവും അറിയുന്നോൻ

സ്തുതിബലം മഹിമയുമെല്ലാം
അങ്ങേക്കെൻ യേശു പരാ
ആരാധന ആരാധന
എന്നും നിനക്കു മാത്രം

താഴ്ചയിൽ നീ ഓർത്തു എന്നെ
വീഴ്ചയിൽ നീ താങ്ങിയെന്നെ
പുത്തൻ പാട്ടെൻ നാവിൽ തന്ന
അങ്ങേ വാഴ്ത്തും അനുദിനവും;-

ഒരു അനർത്ഥവും ഭവിക്കയില്ല
ഒരു ബാധയും അടുക്കയില്ല
എന്നെ കാക്കുന്നോൻ മയങ്ങുകില്ല
കാൽ വഴുതാൻ ഇടവരില്ല;-

Aashrayam nee mathram mathi
Yesuve nin krupa mathi
Unnathan nee shreshtanaayo
Aadi-anthavum ariyunnon

Stuthibalam mahimayum ellam
Angenne Yeshu paraa
Aaraadhana aaraadhana
Ennum ninakku maathram

Thaazhchayil nee oorthu enne
Veezhchayil nee thaangiyenne
Puthan paatten naavil thann
Anga vaazthum anudinavum;-

Oru anarthavum bhavikkayilla
Oru baadhayum adukkayilla
Enne kaakkunnon mayangukilla
Kaalu vazhuthaan idavarilla;-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *