990. ആശിച്ച ദേശം കാണാറായി – Aashicha desham kaanaaraayi

Aashicha desham kaanaaraayi
Song Title

Aashicha desham kaanaaraayi

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

ആശിച്ച ദേശം കാണാറായി
പ്രാണപ്രിയൻ വരാറായി
ക്ലേശമെല്ലാം തീരാറായി
പ്രത്യാശയോടെ നിൽക്കാം നാം

അനാദി സ്നേഹം തന്നവനേശു
ആപത്തുവേളയിൽ കൈവിടുകില്ല
പൊൻകരം നീട്ടി നമ്മെ ചേർത്തണച്ചിടും-നേരം
ആനന്ദത്തോടെ നാം സ്തോത്രം പാടിടും;-

കാഹളം ധ്വനിച്ചാൽ മരിച്ച വിശുദ്ധർ
കാന്തനോടൊത്തു പറന്നുപോയിടും
ആരാധിച്ചിടാം ഇന്നു സന്തോഷത്തോടെ-നമ്മൾ
നിത്യതയിൽ കർത്തൻ കൂടെ എന്നും വാഴുമേ;-

ശോഭിതമാകും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എന്നും
യുഗായുഗം നാം കൂടെ വാഴുമേ
ഇരവുമില്ല പിന്നെ പകലുമില്ല – തെല്ലും
കഷ്ടങ്ങളോ കണ്ണുനീരോ അവിടെയില്ല;-

Aashicha desham kaanaaraayi
Praanapriyan varaaraayi
Kleshamellam theeraaraayi
Prathyaashayode nilkaam naam

Anaadi sneham thanavanesu
Aapattuvelayil kaividukill
Ponkaram neetta namme cherthachchidum neram
Aanandathode naam sthothram paadidum;-

Kaahalam dhwanichchaal mariccha vishuddhar
Kaantanothu parannu poiyidum
Aaradhichchaam innu santoshathode namme
Nityathayil karthan koodu ennum vaazhume;-

Shobhitamaakum swargathil ennum
Yugaayugam naam koodu vaazhume
Iravumilla pinnetha pakalumilla – thellu
Kashtangalo kannuneero aviteyilla;-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *