844. ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുൻപേ – Aandukal kazhiyum munpe

Aandukal kazhiyum munpe
Song Title

Aandukal kazhiyum munpe

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുൻപേ
അങ്ങേ പ്രവൃത്തിയെ ജീവിപ്പിക്കണേ
പുതു വർഷത്തിൽ തവ കൃപ തരണേ
ആത്മാവിൽ നവ്യമാക്കണേ

ഓരോ വർഷവും കൺമണി പോലെ
ദുഷ്ടൻ തൊടാതെ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു
എത്രയോ ശക്തന്മാർ ലോകം വിട്ടു പോയ്(2)
എങ്കിലുമെന്നെ കാത്തു ദയയാൽ(2);- ആണ്ടുകൾ…

ദൈവം തന്നതാം വാഗ്ദത്തമെല്ലാം
തക്കസമയം പ്രാപിച്ചീടുവാൻ
ശത്രു അതിന്‍റെ മേൽ ജയം കൊള്ളാതെ(2)
കാലതാമസം സംഭവിക്കാതെ(2);- ആണ്ടുകൾ…

പുതുവർഷത്തിൽ ലോകക്കാർ മുൻപിൽ
കരങ്ങളെ നീട്ടുവാൻ ഇടവരല്ലേ
സമൃദ്ധിയായ് അന്നന്നു വേണ്ടതെല്ലാം(2)
യേശുവേ നിൻ മഹത്വത്താൽ തീർത്തു തരണേ(2);- ആണ്ടുകൾ…

Aandukal kazhiyum munpe
ange pravrutthiye jeevippikkane
puthu varshatthil thava krupa tharane
aathmaavil navyamaakkane

oro varshavum kanmani pole
dushtan thotaathe enne sookshicchu
ethrayo shakthanmaar lokam vittu poy(2)
enkilumenne kaatthu dayayaal(2);- aandukal…

dyvam thannathaam vaagdatthamellaam
thakkasamayam praapiccheetuvaan
shathru athinre mel jayam kollaathe(2)
kaalathaamasam sambhavikkaathe(2);- aandukal…

puthuvarshatthil lokakkaar munpil
karangale neettuvaan itavaralle
samruddhiyaayu annannu vendathellaam(2)
yeshuve nin mahathvatthaal theertthu tharane(2);- aandukal…

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *