836. ആകാശം മാറും ഭൂതലവും മാറും – Aakaasham maarum bhoothalavum

Song Title Aakaasham maarum bhoothalavum
Album
Artist

ആകാശം മാറും ഭൂതലവും മാറും
ആദിമുതൽക്കേ മാറാതുള്ളതു നിൻവചനം മാത്രം
കാലങ്ങൾ മാറും രൂപങ്ങൾ മാറും
അന്നും ഇന്നും മാറാതുള്ളതു നിൻവചനം മാത്രം

വചനത്തിന്‍റെ വിത്തുവിതപ്പാൻ പോകാം
സ്നേഹത്തിന്‍റെ കതിരുകൾ കൊയ്യാൻ പോകാം

യിസ്രായേലേ ഉണരുക നിങ്ങൾ
വചനം കേൾക്കാൻ ഹൃദയമൊരുക്കൂ
വഴിയിൽ വീണാലോ വചനം ഫലമേകില്ല
വയലിൽ വീണാലെല്ലാം കതിരായിടും;-

വയലേലകളിൽ കതിരുകളായി
വിളകൊയ്യാനായ് അണിചേർന്നീടാം
കാതുണ്ടായിട്ടും എന്തേ കേൾക്കുന്നില്ല
മിഴികൾ സത്യം എന്തേ കാണുന്നില്ല;-

Aakaasham maarum bhoothalavum maarum

Aakaasham maarum bhoothalavum maarum
aadimuthalkke maaraathullathu ninvachanam maathram
kaalangal maarum roopangal maarum
annum innum maaraathullathu ninvachanam maathram

vachanatthinre vitthuvithappaan pokaam
snehatthinre kathirukal koyyaan pokaam

yisraayele unaruka ningal
vachanam kelkkaan hrudayamorukkoo
vazhiyil veenaalo vachanam phalamekilla
vayalil veenaalellaam kathiraayitum;-

vayalelakalil kathirukalaayi
vilakoyyaanaayu anichernneetaam
kaathundaayittum enthe kelkkunnilla
mizhikal sathyam enthe kaanunnilla;-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *