19. സേനയില്‍ യഹോവയെ – Senayin yehovaye vaanasenayode

Senayin yehovaye vaanasenayode
Title

Senayin yehovaye vaanasenayode

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistയുസ്തുസ് യൗസേഫ്
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

സേനയില്‍ യഹോവയെ
നീ വാനസേനയോടെഴുന്നെ-
ള്ളേണമെ സാലേമിതില്‍

അനുപല്ലവി

സീനയെന്ന മാ മലയില്‍
വാനസേനയോടെഴുന്ന -സേന

1
ഹീനരാമീ മാനവരില്‍
മാനസം കനിഞ്ഞഹോ
മനുവേലെന തന്നോരു
പ്രാണനായകാ! ഇന്നേരം -സേന

2
ശാലമോന്‍ പണിഞ്ഞതാം
ദേവാലയത്തിലന്നനു-
കൂലമോടെഴുന്ന യിസ്ര
യേലിന്‍ ദൈവമേ ഇന്നേരം -സേന

3
നാലു ജീവികളോടാറു- നാലു മൂപ്പന്മാര്‍ മദ്ധ്യേ
മാമഹത്വമോടഹോസിംഹാസ
നസ്ഥനായി വാഴും -സേന

4
ഏശയാ പ്രവാചകന്‍
കണ്‍ടാലയത്തിലുള്ളതായ
മെച്ചമമമോടുയര്‍ന്നതാം
സിംഹാസനസ്ഥനായി വാഴും -സേന

5
ആറു ചിറകുള്ള സ്രാഫ-ദു-
തസംഘമാകവെയങ്ങാര്‍ത്തു
പാട്ടുചൊല്ലി സര്‍വ്വ
നാളിലും സ്തുതിക്കുന്നോരു -സേന

6
നേരായ്നിന്നാത്മാവുരച്ച
കൂറുള്ളോരു ചെല്കളാല്‍ നിന്‍
ആലയം ചേര്‍ന്നെങ്ങള്‍ പാട്ടു
പാടും കേട്ടനുഗ്രഹിപ്പാന്‍ സേന

MANGLISH

Senayin yehovaye
nee vaanasenayotezhunne-
llename saalemithil‍

seenayenna maa malayil‍
vaanasenayotezhunna -sena

1. heenaraamee maanavaril‍
maanasam kaninjaho
manuvelane thannoru
praananaayakaa! inneram -sena

2. shaalamon‍ paninjathaam
devaalayatthilannanu-
koolamotezhunna yisra
yelin‍ daivame inneram -sena

3. naalu jeevikalotaaru- naalu mooppanmaar‍ maddhye
maamahathvamotaho simhaasa-
nasthanaayi vaazhum -sena

4. eshayaa pravaachakan‍
kan‍taalayatthilullathaaya
mecchamamamotuyar‍nnathaam
simhaasanasthanaayi vaazhum -sena

5. aaru chirakulla sraapha-du-
thasamghamaakaveyangaar‍tthu
paattucholli sar‍vva
naalilum sthuthikkunnoru -sena

6. neraayninnaathmaavuraccha
koorulloru chelkalaal‍ nin‍
aalayam cher‍nnengal‍ paattu
paatum kettanugrahippaan‍ sena

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *