47. സേനകളില്‍ പരന്‍ – Senakalill Paran‍

Senakalill Paran‍
Title

Senakalill Paran‍

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryസ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ

MALAYALAM

സേനകളില്‍ – പരന്‍ യഹോവാ
പരിശുദ്ധന്‍ – പരിശുദ്ധന്‍
പരിശുദ്ധന്‍ – ആമേന്‍
തിരുമഹത്വം നിറഞ്ഞിടുന്നു
പാരിലെങ്ങും-ഹാലേലുയ്യാ

2.
സര്‍വ്വശക്തന്‍പരന്‍-യഹോവാ
പരിശുദ്ധന്‍-പരിശുദ്ധന്‍
പരിശുദ്ധന്‍-ആമേന്‍
ഇരുന്നവന്‍താന്‍-ഇരിക്കുന്നവന്‍
വരുന്നവന്‍താന്‍-ഹല്ലേലുയ്യാ.

MANGLISH

 

1
Senakalill Paran‍ Yahova
Parishuddhan – Parishuddhan
Parishuddhan – Amen
Thirumahatvam niranjitunnu
Paarilengum – Halleluyya

2
Sarvashaktan – Paran Yahova
Parishuddhan – Parishuddhan
Parishuddhan – Amen
Irunnavan than – Irikkunavan than
Varunnavan than – Halleluyya

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *