52. സ്തോത്രമേശു നാഥനേ – Sthothrameshu Naathane

Sthothrameshu Naathane
Title

Sthothrameshu Naathane

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistയുസ്തുസ് യൗസേഫ്
Catogoryസ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ

MALAYALAM

സ്തോത്രം യേശുനാഥനേ!
മനുവേലനേ! മനുവേലനേ!
1.
പാത്രഹീന-നാകുമെന്നെ-പാര്‍ത്തു നിന്‍ക-യ്യാലണച്ചു
ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടെന്‍റെ ദുരിതം തീര്‍ത്തി രക്ഷിക്കേണമേ   സ്തോത്രം
2.
വിണ്ണിലുമീ-മണ്ണിലും നീ-യെന്നപോലാരുള്ളഹോ
ഉന്നതനാ-കുന്ന യേശു-മന്നവരില്‍-മന്നനേ! -സ്തോത്രം
3.
പൊന്നുലോകം തന്നില്‍നിന്നു- വന്ന ജീവ-നാഥനേ
എന്നപേക്ഷിയ്ക്കിന്നു ചെവിതന്നു കേട്ടിടേണമേ -സ്തോത്രം
4.
പാരമഴ-ലോടുഴലു-പാപിയാമെന്നെ വെടിഞ്ഞു
ദൂരവേ പോയീടരുതേ ദാവീദിന്‍ കുമാരനേ-സ്തോത്രം
5.
താതനേ! എന്‍-താതനേ-പാതകര്‍ സങ്കേതമേ
നീതിയോടെ-ഭൂതലം വാണിടുവാന്‍ വരേണമേ -സ്തോത്രം
                                                                                 

MANGLISH

Sthothrameshu Naathane
Manuvelaney! Manuvelaney!


1.

Pathraheena-naakumenne-parthu ninnukayyalanachchu
Cherthukondentreye-duritham theerthi rakshikkename – Stothram


2.

Vinnilumee-mannilum nee-yennapolaarulla ho
Unnathanaka-kunna Yeshu-mannavare-lmannaney! -Stothram


3.

Ponnulokam tannilum-ninu vanna jeeva-nathaney
Ennapaekshi-yeikkinu chevithannu ketttiteneame -Stothram


4.

Paramazha-lotuzhalu-papiyamentevette
Doorave-poyeedarute Davidin-kumaraney -Stothram


5.

Thathaney! En-thathaney-pathakare-sanketame
Neethiyote-bhoothalam vaanituduvaan-varename -Stothram”

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *