50. ദേവനന്ദനാ വന്ദനം – Deva Nandana Vandanam

Deva Nandana Vandanam
Title

Deva Nandana Vandanam

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistയൂസ്തൂസ് യൗസേഫ്
Catogoryസ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ

MALAYALAM

ദേവനന്ദനാ വന്ദനം – ജീവനാഥനാം
ദേവാനന്ദനാ! വന്ദനം ……

അനുപല്ലവി
ദേവനന്ദനേ! പി-താവിന്‍ വലഭാഗത്തില്‍
മേവിക്കൊണ്‍ടു ദിനവും -ദിവ്യസ്തുതികളേല്ക്കും- (ദേവ)

ചരണങ്ങള്‍

1
കന്യാനന്ദനാ! വന്ദനം- ഭൂതലേവന്ന
ഉന്നതാധിപാ! വന്ദനം…..
മന്നിന്‍ ദുരിതം പൂണ്‍ടുഴന്നു പരിതാപപ്പെ-
ടുന്ന മനുജരെക്കെ-നിഞ്ഞു വീണ്‍ടു കൊണ്‍ടൊരു- (ദേവ)

2
ഘോര സര്‍പ്പമാം സാത്താന്‍റെ – ശിരസ്സു ചത-
ച്ചോരു നാഥനേ വന്ദനം…..
ക്രൂരവേദനയേറ്റു ക്രൂശില്‍ മരിച്ചുയിര്‍ത്തു
പാരം ബഹുമാനം പൂ- ണ്‍ടാരോഹണ മായോനേ!(ദേവ)

3
വേദ കാരണ കര്‍ത്തനേ! സര്‍വ്വ ലോകങ്ങള്‍-
ക്കാദി കാരണാ! വന്ദനം…..
ദൂര്‍ക്കും മനുജരില്‍ – ജാതിക്കു മധിപനായി
നീതിയോടെ ഭരണം – ചെയ്തരുളുന്നവനാം-(ദേവാ)

4
കരുണ നിറഞ്ഞ കര്‍ത്താവേ! – അശുദ്ധി നീക്കാന്‍
ഉറവ തുറന്ന സ്രഷ്ടാവേ!
ദുരിത മൊഴിച്ചെങ്ങളെ – അരികില്‍ വിളിച്ചു കൃപാ-
വരങ്ങള്‍ തന്നിടുവാന്‍ നിന്‍
കരളലിഞ്ഞിടേണമേ-(ദേവാ)

 

MANGLISH

 

Deva Nandana Vandanam – Jeevanathanaam
Devanandana! Vandanam ……

Anupallavi
Devanandane! Pithaavin valabhagathil
Mevikondu dinavum – Divyastutikalilekkum- (Dev)

Charanangal

1
Kanyanandane! Vandanam- Bhootalevanna
Unnathadhipa! Vandanam…..
Mannin duritham poodunthuzannu parithaapappette-
Dunna manujarekke-ninju veendum kondu oru- (Dev)

2
Ghora sarppamaam saathannte – Shirassu chath-
Choru nathane vandanam…..
Kruravedanayettu krooshil marichu yiruthu
Param bahumaanam poo- ndaarohan maayone! (Dev)

3
Veda kaarana karthane! Sarva lokangal-
Kaadi kaarana! Vandanam…..
Doorkkum manujarelaam – jaathikku madhipanaayi
Neethiyode bharam – cheytharullavanam-(Deva)

4
Karuna niranjha karthaave! – Ashudhi neekkaan
Uruva thurannu srushtaave!
Duritha mozichu engalae – arikil vilichu krupa-
Varangal thanne thannu
Karalalijnaditheaname-(Deva)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *