257. യേശുദേവാ എന്‍യേശുദേവാ – Yeshu deva en‍yeshu


MALAYALAM

യേശുദേവാ! എന്‍യേശുദേവാ!
പാപിക്കാശ്രയം നീയേ!

അനുപല്ലവി

കരുണാനിധേ! സങ്കേതം നീയല്ലാതില്ലേ
യേശുദേവാ

ചരണങ്ങള്‍

1
മരിച്ചവരെപ്പോലെ പാപകൂപേ വീണുപോയ
ആദാമിന്‍ സന്തതിയേ-നീ
മരിച്ചവരെ-ജീവിപ്പിപ്പാന്‍ വന്നോ-നെ!
കുരിശില്‍ നീ മരിച്ചിട്ടു തിരുച്ചോര
ചൊരിഞ്ഞോനേ!
മറിയാമ്മിന്‍ സുതനേ! നീ ശരണം
പൊറുക്ക നിന്‍ ജീവശക്തി
നിറയ്ക്ക നിന്‍ ജീവശക്തി
ഇരിയ്ക്ക നീ ഹൃദയത്തില്‍ യേശുദേവാ

2
അതികഠിനം പല പരീക്ഷകള്‍ ഏറിടുന്നു-
വീഴാതെ സൂക്ഷിക്ക നാഥാ!
അതിരില്ലാതെ അധര്‍മ്മം പെരുകുന്നു
എതിര്‍പ്പുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു!ബലം നല്‍ക
രക്ഷിതാവേ!
നീതിമാനാകും കര്‍ത്താവേ! കനിയണേ!
ശത്രുഗണം ക്രുദ്ധിച്ചാലും
മിത്രങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചാലും
സ്തോത്രത്തോടെ ജയിച്ചീടാം-
യേശുദേവാ

(റവ. കെ.പി. ഫിലിപ്പ്)

MANGLISH

Yeshu deva en‍yeshu devaa! paapikkaashrayam neeye!

karunaanidhe! sanketham neeyallaathille yeshudevaa

1. maricchavareppole paapakoope veenupoya aadaamin‍ santhathiye-nee
maricchavare-jeevippippaan‍ vanno-ne!
kurishil‍ nee maricchittu thirucchora chorinjone!
mariyaammin‍ suthane! nee sharanam
porukka nin‍ jeevashakthi
niraykka nin‍ jeevashakthi
iriykka nee hrudayatthil‍ yeshudevaa

2. athikadtinam pala pareekshakal‍ eritunnu-
veezhaathe sookshikka naathaa!
athirillaathe adhar‍mmam perukunnu
ethir‍ppukal‍ var‍ddhikkunnu!balam nal‍ka rakshithaave!
neethimaanaakum kar‍tthaave! kaniyane!
shathruganam kruddhicchaalum
mithrangal‍ upekshicchaalum
sthothratthote jayiccheetaam- yeshudevaa

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *