15. ആദിയുമന്തവുമില്ലാത്തോ – Aadiyum Anthavum illaatho

Aadiyum Anthavum illaatho
Title

Aadiyum Anthavum illaatho

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryസന്ധ്യാകീർത്തനങ്ങൾ

1. ആദിയുമന്തവുമില്ലാത്തോ-രാദിപിതാവേ! കരുണകള്‍ നീ,
ഈ ദിനമെന്നോടു ചെയ്തതിനായി മോദത്തോടെ സ്തുതിചെയ്യുന്നേന്‍.

2. ദിനമതിനന്തം വന്നതുപോല്‍ തനുവിനുമന്തംവരുമെന്നും,
ദിനകരനാദിയുംമാറുമെന്നും-അനുദിനമോര്‍പ്പിക്കണമേന

3. സ്വപ്നമെനിക്കു വരും മുന്‍പെ- ശമനം മനസ്സില്‍വരുത്തണമേ അനഘമുറക്കത്തിലുമെന്‍റെ -മനനം നിന്മേലാകണമേ,

4. നിരുപമഗുണനും നീതികൃപാ -കിരണനുമായുള്ളവേന നിന്‍
കരുണയുടെ ചിറകിന്‍ നിഴലില്‍ കനിവോടെന്നെകാക്കണമേ,

5. നിന്തിരുസുതെന പ്രതിയെന്‍റെ-വന്‍തരവീഴ്ച പൊറുക്കണമേ,
അന്തിയിലും സുഖമതുപോലെന്‍ അന്ത്യത്തിങ്കലുമേകണമേ,

6. മരണം ശിക്ഷാവിധി, ചോദ്യം-എരിയും നരകത്തീക്കുഴിയും
ഉരുകും യാതന വേദനയും-കരുതാന്‍ നീയരുളീടണമേ,

7.  ജീവനുയിര്‍പ്പും നിത്യതയും-ജീവനുമോചനരക്ഷകളും
ഭാവിയില്‍ സുഖമീയാശകളെന്‍ ജീവാധാരമതാകണമേ,

8. ആത്മവലിപ്പവുമീദ്ദേഹ സത്മത്തിന്‍റെ യരിഷ്ടടതയും
അല്പായുസ്സും മമ ചിത്തേ എപ്പോഴുമോര്‍പ്പിക്കണമേ നീ

9. നിത്യാനിത്യങ്ങളെയും നിന്‍-സത്യാസത്യങ്ങളെയും ഞാന്‍ കൃത്യാകൃത്യവുമറിവാന്‍ എന്‍-ചിത്തേവെളിവുണ്‍ടാകണമേ,

10. കുറ്റം ഞാന്‍ ചെയ്തവയെല്ലാം-ഏറ്റയ്യോ പറയുന്നടിയാന്‍
ചുറ്റുമിതാ വന്‍മലപോലെ-മുറ്റുന്നെന്നുടെ പാപങ്ങള്‍

11. വഴിതെറ്റിവലഞ്ഞാടതുപോല്‍-പിഴകള്‍ പെരുത്തൊരുവന്‍
കാട്ടില്‍ഉഴലുന്നതിനാലഴലേറികുഴയുന്നേന്‍ഞാന്‍ കര്‍ത്താവേ

12. ദുര്‍വൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്തേന്‍-ദുര്‍വ്വഹമാംദുശ്ചിന്തകളും
ഗര്‍വ്വമൊടടിയന്‍ ചിന്തിച്ചേന്‍- സര്‍വ്വജ്ഞാ!നിന്തിരുമുമ്പില്‍

13. തിരുകല്പനകളശേഷം ഞാന്‍-പരിലംഘിച്ചതിനാല്‍ നിന്നെ
പരിഹാസം ചെയ്തതി ദുഃഖേ-പരിണാമത്തിലകപ്പെട്ടേന്‍

14.ദൈവപിതാവെ നിനക്കും നിന്‍-ഏകസുതന്‍ മശിഹായിക്കും
അതുപോലെറൂഹായ്ക്കും-സ്തുതിയുണ്‍ടാകണമെന്നേക്കും

MANGLISH

Aadiyum Anthavum illaatho-raadipithaave! karunakal‍ nee,
ee dinamennotu cheythathinaayi modatthote sthuthicheyyunnen‍.

dinamathinantham vannathupol‍ thanuvinumantham varumennum,
dinakaranaadiyummaarumennum-anudinamor‍ppikkaname nee

svapnamenikku varum mun‍pe- shamanam manasil‍ varutthaname
anaghamurakkatthilumente -mananam ninmelaakaname,

nirupamagunanum neethikrupaa -kirananumaayullavane nin‍
karunayute chirakin‍ nizhalil‍ kanivotenne kaakkaname,

ninthirusuthane prathiyente-van‍tharaveezhcha porukkaname,
anthiyilum sukhamathupolen‍ anthyatthinkalumekaname,

maranam shikshaavidhi, chodyam-eriyum narakattheekkuzhiyum
urukum yaathana vedanayum-karuthaan‍ neeyaruleetaname,

jeevanuyir‍ppum nithyathayum-jeevanumochanarakshakalum
bhaaviyil‍ sukhameeyaashakalen‍ jeevaadhaaramathaakaname,

aathmavalippavumeeddheha sathmatthin‍re yarishtatathayum
alpaayusum mama chitthe eppozhumor‍ppikkaname nee

nithyaanithyangaleyum nin‍-sathyaasathyangaleyum njaan‍
kruthyaakruthyavumarivaan‍ en‍-chitthe velivun‍taakaname,

kuttam njaan‍ cheythavayellaam-ettayyo parayunnatiyaan‍
chuttumithaa van‍malapole-muttunnennute paapangal‍

vazhithettivalanjaatathupol‍-pizhakal‍ perutthoruvan‍ kaattil‍
uzhalunnathinaalazhalerikuzhayunnen‍njaan‍ kar‍tthaave

dur‍vrutthikalellaam cheythen‍-dur‍vvahamaam dushchinthakalum
gar‍vvamotatiyan‍ chinthicchen‍- sar‍vvajnjaa! ninthirumumpil‍

thirukalpanakalashesham njaan‍-parilamghicchathinaal‍ ninne
parihaasam cheythathi duakhe-parinaamatthilakappetten‍

dyvapithaave ninakkum nin‍-ekasuthan‍ mashihaayikkum
athupole roohaaykkum-sthuthiyun‍taakanamennekkum.

2.

aadiyumanthavumillaattho-raadipithaave! karunakal‍ nee
ee dinamennotu cheythathinaay-modamote sthuthi cheyyunnen‍

maranatthinnute duakhamathum-narakatthinnute vedanayum
arikatthaayee valanjayyoduritham nee pokkeetaname.

sharanam neeyallaathilla-paramillatiyamoraashrayavum
perukunnaadhikalenniyavan‍-karayunnathu nee kel‍kkaname

maa paapikale rakshippaan‍-vaanavanavaneecharaayi,
van‍paatukalettathumeesho-nin‍kaarunyam kon‍tallo

naraveshacche kykkon‍tu-naradurithatthe kayyettu
krooshil‍ thoongi maricchathumen‍-durithatthe prathiyallo nee

maranattheyum venna pithaa-parikatthangugamicchathu nin‍
sharanappettavare mokshe-varanam cheyvathinaayallo

aghamakalunnathinaayente-akamathine puthuthaakkaname
akavelivinnaathmaavine nee-akame nivasippikkaname.

vilamathiyaarakthatthaalen‍-manamakhilam nee kazhukaname,
valuthaayorudivasatthil‍ njaan‍-nilakol‍vaan‍ balamekaname.

ran‍taamatthevaravil‍ nee-ran‍taayulaku pirikkumpol‍
aan‍tavane nin‍valabhaage-kon‍teetaname neeyenne

nithyam neeyadhipathiyennum-sathyam sakaleshvaranennum
shuddhan‍ nee shukaranennum-mar‍thyannavalambanamennum

mahimakaluteyamahaathmaave-mahimaniranjoru nin‍naamam
mahiyathil‍ njangal‍kkeppozhum mahithathayote vilanganame.

dyvapithaave! ninakkum nin‍ekasuthan‍ mashihaayikkum,
Aadiyum Anthavum illaathoathupole roohaaykkum-sthuthiyun‍taakanamennekkum

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *